Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Is mijn dak ook geschikt voor zonnepanelen?

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen of niet? Dat is de eerste vraag die je, je moet stellen op het ogenblik dat je een investering overweegt in een zonnepaneleninstallatie. Er zijn verschillende factoren die bepalen of je dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen of niet. Denk hierbij niet alleen aan de hellingshoek en de dakoriëntatie waarvan sprake is, maar wat verder ook te denken van de hoeveelheid aan schaduw die invalt op het dak evenals de dakoppervlakte waarvan sprake is. Wil jij ook graag op een efficiënte manier kunnen achterhalen of jouw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen of niet? Neem dan zeker de informatie door hier op deze pagina.

Hellingshoek en dakoriëntatie

In het meest optimale geval geldt dat er voor het plaatsen van zonnepanelen sprake dient te zijn van een dakhoek van tussen de 30 en 40 graden. Voor deze daken geldt immers dat ze rond het middaguur rechtstreeks naar de zon kijken. Hierdoor maken ze optimaal gebruik van het zonlicht op het warmste moment van de dag. Zelfs wanneer er sprake is van een zuidelijk dak welke platter of steiler is dan 30 à 40 graden kan er nog steeds worden gerekend op een zonpotentie van meer dan 95 procent. De slechtste oriëntatie is uiteraard deze op het noorden. Voor dergelijke daken geldt immers dat ze zich kenmerken door een zonpotentie van minder dan 75 procent.

Voor zuidoost- of zuidwestelijk georiënteerde daken geldt dat ze zich eveneens prima kunnen lenen voor het plaatsen van zonnepanelen. Het felste zonlicht rond het middaguur zal hierbij alleen niet ten volle benut kunnen worden. Voor deze daken geldt dat ze respectievelijk in de ochtend of in de middag meer elektriciteit weten te produceren. Als er sprake is van een gunstige hellingshoek (aldus van tussen de 30 en 40 graden) kan er ook in deze situatie altijd worden gerekend op een zonpotentie van 95 procent of meer. Bij steilere of plattere daken geldt een zonpotentie van 90 procent. Beschikt het dak van jouw woning over een oostelijke of westelijke oriëntatie? Dan bedraagt de standaard zonpotentie (met gunstige hellingshoek) zo’n 80 à 90 procent.

Schaduw op het dak

Of je dak geschikt is voor zonnepanelen of niet wordt eveneens beïnvloed door de mogelijke schaduwinval waarvan sprake is. Schaduw die invalt op een zonnepaneel kan de opbrengst dan ook drastisch verlagen. Dit is het gevolg van het feit dat binnen een systeem met zonnepanelen de zwakste schakel bepalend is. Met andere woorden, heb je gekozen voor een installatie bestaande uit 12 zonnepanelen en valt er op één van deze panelen schaduw? Dan zullen ook de andere 11 exemplaren terugvallen op de lagere opbrengst waar de zwakste schakel voor verantwoordelijk is. Dit tenzij er gebruik wordt gemaakt van power-optimizers of micro-omvormers. Is er sprake van een standaard string-omvormer? Dan kan een invallende schaduw al snel zorgen voor tussen de 25 en 50 procent aan verlies in opbrengst.

Wil je concreet weten welke impact een invallende schaduw kan hebben op het rendement van jouw zonnepaneleninstallatie? Dan kan je er altijd voor kiezen om een schaduwanalyse uit te laten voeren. Op deze manier kan je meteen ook de best mogelijke zonnepaneleninstallatie (bijvoorbeeld met of zonder micro-omvormers) voor jouw situatie bepalen.

Ruimte tussen de zonnepanelen

Of je dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen of niet wordt zoals eerder op deze pagina al aangegeven onder meer beïnvloed door de hoeveelheid aan ruimte die voor handen is. Hou er op dit vlak rekening mee dat ook de ruimte tussen de zonnepanelen onderling een aanzienlijke rol speelt. Hiervoor geldt dat aangeraden wordt om een ruimte aan te houden van tussen de 20 en 30 centimeter. Sta er bovendien ook bij stil dat de zonnepanelen op een gelijkaardige afstand van de dakrand dienen te worden geplaatst. Ook de marge die op dit vlak aangehouden dient te worden zal uiteraard mee bepalend zijn voor het aantal zonnepanelen die geplaatst kunnen worden op het dak.

Heb ik genoeg plek voor zonnepanelen op mijn dak?

Of je dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen of niet hangt uiteraard ook af van de hoeveelheid aan ruimte die voor handen is op het dak. Je kan er rekening mee houden dat er gebruik wordt gemaakt van twee verschillende formaten van zonnepanelen, namelijk:

  • Zonnepanelen van 1,00 x 1,65 meter;
  • Zonnepanelen van 1,10 x 1,75 meter;

Voor de vaakst voorkomende systemen geldt dat ze bestaan uit 8, 12 of 16 zonnepanelen. Vaak worden de zonnepanelen in twee rijen boven elkaar geplaatst. Besteed er ook altijd de nodige aandacht aan dat er wat ruimte aan de rand van het dak vrij dient te worden gehouden. Wat dit betreft kan je rekening houden met tussen de 15 en 30 vierkante meter aan vrije ruimte op het dak.

Aantal zonnepanelen op het dak berekenen

Op basis van de bovenstaande informatie kan worden bepaald of je dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen of niet. Je zal uiteraard ook graag willen achterhalen hoeveel zonnepanelen je kan plaatsen. Er zijn twee zaken die je hiervoor moet weten, namelijk:

  1. De totale oppervlakte van het dak;
  2. Het gemiddelde formaat van een zonnepaneel;

Laat ons even als voorbeeld een dak nemen waarbij sprake is van een oppervlakte van 40,28 vierkante meter. Voor het gemiddelde formaat van een zonnepaneel geldt dat ze 1,65 vierkante meter bedraagt. Dit betekent dat er op een dak met deze oppervlakte maximaal 40,28 : 1,65 = 24,41 aldus 24 zonnepanelen kunnen worden voorzien.

Zonnepanelen kosten