Opbrengst zonnepanelen per dag in kWh

Wilt u graag de gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per dag berekenen? Dan kunt u gebruikmaken van een vrij eenvoudige formule: het totale vermogen x 0,85 / 365. Stel dat we uitgaan van een gezinssituatie met vier personen. In dat geval kan de uitkomst van de formule er als volgt uitzien: 4.000 kWh / 365 = 11 kWh per dag.

Opbrengst zonnepanelen per dag berekenen

De bovengenoemde formule maakt het vrij eenvoudig om de gemiddelde dagelijkse opbrengst van zonnepanelen te berekenen. Het is echter belangrijk op te merken dat de nadruk ligt op “gemiddeld”. De opbrengst van uw zonnepanelen kan namelijk sterk variëren van dag tot dag. Op zonnige dagen is de opbrengst bijvoorbeeld hoger dan op grijze, bewolkte dagen. De actuele weersomstandigheden hebben een aanzienlijke invloed op de dagelijkse opbrengst, en u moet hier rekening mee houden voor een zo nauwkeurig mogelijke inschatting.

Opbrengst zonnepanelen per dag

Factoren die van invloed zijn op de dagelijkse opbrengst

Verschillende factoren kunnen het behalen van de maximale dagelijkse opbrengst van uw zonnepanelen vergemakkelijken of bemoeilijken. Deze factoren hebben betrekking op de dakoriëntatie, de hoeveelheid schaduw op uw dak, de geografische locatie en het seizoen. Hier volgt een uitgebreid overzicht:

Dakoriëntatie en hellingshoek

Zonnepanelen presteren het best bij een hellingsgraad van 35 graden. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn platte daken bij uitstek geschikt voor zonnepanelen. Bij platte daken kunt u namelijk zelf de ideale hellingshoek bepalen. Voor maximale opbrengst moeten de zonnepanelen naar het zuiden gericht zijn om het meeste zonlicht op te vangen.

Schaduw op het dak

Diverse elementen in de omgeving van uw huis, zoals omliggende gebouwen, bomen, schoorstenen, of dakkapellen, kunnen schaduw op uw dak werpen, wat de opbrengst van uw zonnepanelen kan verminderen. Het wordt aanbevolen om een schaduwanalyse te laten uitvoeren door een erkende installateur om onaangename verrassingen te voorkomen.

Geografische locatie

De gemiddelde dagelijkse opbrengst van zonnepanelen kan sterk afhankelijk zijn van het land waarin u zich bevindt. Zuidelijke landen zoals Spanje en Portugal hebben over het algemeen meer zonne-uren, maar de zoninstraling in Nederland is ook toegenomen door klimaatverandering. Investeringen in zonnepanelen worden daardoor steeds aantrekkelijker.

Seizoen

Het seizoen heeft eveneens invloed op de dagelijkse opbrengst van zonnepanelen. Tijdens de lente- en zomermaanden presteren zonnepanelen over het algemeen beter en leveren ze meer op. In de herfst- en wintermaanden is de opbrengst doorgaans lager.