Opbrengst zonnepanelen per uur in kWh

Om de opbrengst van uw zonnepanelen per uur te berekenen, is het noodzakelijk om in eerste instantie de benodigde informatie te verzamelen. De berekening begint met het bepalen van de dagelijkse opbrengst van uw zonnepanelen. Laten we een voorbeeld geven met 12 zonnepanelen van 300 Wp.

Voor deze installatie geldt dat de jaarlijkse opbrengst in kWh (325 Wp x 0,85) x 12 = 3.315 kWh per jaar bedraagt. Vervolgens nemen we deze uitkomst van 3.315 kWh en delen deze door 365 dagen, wat resulteert in 9 kWh per dag. Ten slotte nemen we deze dagelijkse opbrengst van 9 kWh en delen deze door 24 uur, wat leidt tot een opbrengst van 0,38 kWh per uur. Bij een installatie zoals in dit voorbeeld bedraagt de gemiddelde opbrengst per uur dus 0,38 kWh.

Opbrengst zonnepanelen per uur berekenen

Wilt u de opbrengst van uw zonnepanelen per uur berekenen? Hiervoor bestaat een eenvoudige formule:

De opbrengst = het aantal zonnepanelen x wattpiek per paneel x de opbrengstfactor : 365; De opbrengst per uur = de dagopbrengst gedeeld door 24 (uur); Bijvoorbeeld, als u zonnepanelen met een vermogen van 300 Wp heeft, resulteert dit in een opbrengst van ongeveer 0,03 kWh per uur.

Opbrengst zonnepanelen per uur

Factoren die de opbrengst beïnvloeden

Bij het berekenen van de gemiddelde opbrengst van zonnepanelen per uur moet rekening worden gehouden met verschillende factoren die het exacte rendement beïnvloeden. Een belangrijke factor is de dakoriëntatie, maar er zijn ook andere factoren, zoals de hellingshoek van het dak, de hoeveelheid schaduw op het dak, geografische locatie en het seizoen. Hier zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de opbrengst:

Dakoriëntatie en hellingshoek

Zonnepanelen presteren optimaal bij een hellingshoek van 35 graden. Platte daken lenen zich bijzonder goed voor zonnepanelen, omdat de hellingshoek hier zelf bepaald kan worden. De zonnepanelen behalen de beste opbrengst als ze naar het zuiden zijn gericht om zo maximaal zonlicht op te vangen.

Schaduw op het dak

Schaduwval van omliggende gebouwen, bomen, schoorstenen, dakkapellen en andere elementen in de omgeving kan de opbrengst van uw zonnepanelen aanzienlijk verminderen. Een schaduwanalyse kan helpen om de impact van schaduw op uw dak in kaart te brengen.

Geografische locatie

De geografische ligging van uw woning heeft invloed op de zoninstraling en daarmee op de opbrengst van uw zonnepanelen. Zuidelijke landen zoals Spanje en Portugal hebben over het algemeen meer zonne-uren, maar ook in Nederland is de zoninstraling toegenomen door klimaatverandering, waardoor investeren in zonnepanelen steeds aantrekkelijker wordt.

Seizoen

Het seizoen heeft een aanzienlijke invloed op de dagelijkse opbrengst van zonnepanelen. Tijdens de lente- en zomermaanden is de opbrengst doorgaans hoger dan in de herfst- en wintermaanden, wat de dagelijkse opbrengst per uur beïnvloedt. Het is belangrijk om rekening te houden met deze seizoensvariaties.