Salderen: hoe werkt het?

Wanneer de zon volop schijnt en uw zonnepanelen meer stroom opleveren dan dat er wordt verbruikt in de woning wordt het overschot dat ontstaat teruggeleverd aan het stroomnet. Tijdens de avond en nacht, wanneer de zon onder is gegaan en de zonnepanelen geen stroom meer produceren, neemt u dan vervolgens de stroom af van het stroomnet (of gebruikt u de opgeslagen stroom op de thuisbatterij). Salderen staat voor het verrekenen van de teruggeleverde stroom enerzijds en de afgenomen stroom van het stroomnet anderzijds. De stroom die terug wordt geleverd en de stroom die van het net wordt afgenomen wordt op die manier tegenover elkaar weggestreept. Voor dit principe geldt dat ze wettelijk is vastgelegd in de zogenaamde salderingsregeling.

Onbeperkt salderen?

Vaak stellen mensen zich de vraag of ze onbeperkt mogen salderen. In principe is het zo dat er geen beperking geldt op de stroom die gesaldeerd mag worden. U dient er alleen rekening mee te houden dat u niet meer stroom mag salderen dan de stroom die daadwerkelijk wordt verbruikt. Is dat wel het geval? Dan zal u voor die stroom een zogenaamde terugleververgoeding van de energieleverancier ontvangen. Hou er rekening mee dat voor deze vergoeding geldt dat ze een stuk lager is gelegen dan het tarief dat moet worden betaald voor de afgenomen stroom. Dat is het gevolg van het grote aandeel energiebelasting en btw welke wordt geheven op de stroom.

Afbouw salderingsregeling

Op 7 februari 2023 werd door de Tweede Kamer officieel de afbouw van de salderingsregeling goedgekeurd. Dit heeft als gevolg dat deze regeling definitief afloopt in het jaar 2031. Nog tot het jaar 2025 is het mogelijk om de opgewekte stroom volledig te salderen.

Volledig salderen tot 2025

Initieel zou de salderingsregeling afgebouwd worden vanaf het jaar 2023. Het Kabinet heeft echter besloten om de afbouw met twee jaar uit te stellen. Dit betekent dat eigenaars van zonnepanelen tot en met 31 december 2024 volledig kunnen blijven salderen. Het verlengen van de salderingsregeling op zonnepanelen is er specifiek gekomen om de energietransitie in Nederland (extra) te stimuleren. De regeling zorgt er immers voor dat mensen die investeren in zonnepanelen over nog meer investeringszekerheid beschikken.

Hoe zit het met salderen na 2025?

Vanaf 1 januari 2025 vindt er een afbouw van de salderingsregeling plaats. Bijgevolg zakt het salderingspercentage per direct naar 64 procent. Dit percentage zal vervolgens verder worden afgebouwd tot het jaar 2031. Vanaf dat moment is het helemaal niet meer mogelijk om te salderen. U zal dan wel nog steeds een terugleververgoeding ontvangen voor de stroom welke terug wordt geleverd aan het stroomnet.

Hoeveel u in elk jaar mag salderen leest u in de onderstaande tabel:

Jaar Percentage salderen
2023 100%
2024 100%
2025 64%
2026 64%
2027 55%
2028 46%
2029 37%
2030 28%
2031 0%

Investeren in een thuisbatterij wordt extra interessant

Naarmate de salderingsregeling wordt afgebouwd en uiteindelijk wordt afgeschaft wordt het alleen maar interessanter om te gaan investeren in een thuisbatterij. Op deze manier wordt er immers voor gezorgd dat u zoveel mogelijk van de zelf geproduceerde stroom ook daadwerkelijk gaat verbruiken. Wordt er op een bepaald ogenblik door uw zonnepaneleninstallatie immers meer groene stroom geproduceerd dan dat u verbruikt? Dan kan deze worden opgeslagen in de thuisbatterij. Op deze manier kan ze op een later tijdstip alsnog worden verbruikt. Dit kan de hoeveelheid aan stroom die u van het stroomnet dient af te nemen uiteraard behoorlijk reduceren.

Waarom zijn zonnepanelen toch aantrekkelijk?

De afbouw van de salderingsregeling op zonnepanelen zorgt ervoor dat veel mensen zich de vraag stelen of het nog wel de moeite waard is om te investeren in zonnepanelen of niet. Dat is zeker het geval. Dit ook wanneer het salderen volledig komt te verdwijnen. De sterk schommelende en vooral de door de jaren heen verder gestegen energietarieven zorgen ervoor dat u een investering in een zonnepaneleninstallatie nog steeds terug kan verdienen binnen een termijn van zeven à tien jaar. De stroom die na afloop van deze periode wordt opgewekt is helemaal gratis.

Investeren in zonnepanelen blijft interessant

Naast bovenstaande spreekt het voor zich dat een investering in zonnepanelen ook met het oog op de energietransitie interessant blijft. Daarnaast zorgt een dergelijke installatie ook altijd voor een interessante waardevermeerdering voor de woning in geval u deze ooit wenst te verkopen.

Externe bronnen:

Rijksoverheid