Salderen: hoe werkt het?

Wanneer de zon volop schijnt en uw zonnepanelen meer stroom opleveren dan dat er wordt verbruikt in de woning wordt het overschot dat ontstaat teruggeleverd aan het stroomnet. Tijdens de avond en nacht, wanneer de zon onder is gegaan en de zonnepanelen geen stroom meer produceren, neemt u dan vervolgens de stroom af van het stroomnet (of gebruikt u de opgeslagen stroom op de thuisbatterij). Salderen staat voor het verrekenen van de teruggeleverde stroom enerzijds en de afgenomen stroom van het stroomnet anderzijds. De stroom die terug wordt geleverd en de stroom die van het net wordt afgenomen wordt op die manier tegenover elkaar weggestreept. Voor dit principe geldt dat ze wettelijk is vastgelegd in de zogenaamde salderingsregeling.

Onbeperkt salderen?

Vaak stellen mensen zich de vraag of ze onbeperkt mogen salderen. In principe is het zo dat er geen beperking geldt op de stroom die gesaldeerd mag worden. U dient er alleen rekening mee te houden dat u niet meer stroom mag salderen dan de stroom die daadwerkelijk wordt verbruikt. Is dat wel het geval? Dan zal u voor die stroom een zogenaamde terugleververgoeding van de energieleverancier ontvangen. Hou er rekening mee dat voor deze vergoeding geldt dat ze een stuk lager is gelegen dan het tarief dat moet worden betaald voor de afgenomen stroom. Dat is het gevolg van het grote aandeel energiebelasting en btw welke wordt geheven op de stroom.

Afbouw salderingsregeling (verworpen)

Op 7 februari 2023 werd door de Tweede Kamer officieel de afbouw van de salderingsregeling goedgekeurd. Dit had als gevolg dat deze regeling definitief afliep in het jaar 2031 en nog tot het jaar 2025 mogelijk was om de opgewekte stroom volledig te salderen. Echter, de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen op 13 februari 2024 verworpen waardoor de salderingsregeling van kracht blijft.

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling verworpen

De Eerste Kamer heeft op 13 februari 2024 het wetsvoorstel verworpen dat de salderingsregeling zou afbouwen. Dit betekent dat de salderingsregeling ongewijzigd blijft. Deze regeling is van vitaal belang voor huishoudens en bedrijven die zonnepanelen hebben geïnstalleerd, omdat het hen in staat stelt om de energie die ze overdag opwekken en niet onmiddellijk verbruiken, terug te leveren aan het elektriciteitsnet en te verrekenen met hun eigen verbruik.

Meer zekerheid

Met de afwijzing van het wetsvoorstel behoudt de salderingsregeling haar huidige vorm, wat gunstig is voor huiseigenaren en bedrijven die in duurzame energie investeren. Dit biedt hen meer zekerheid en stimuleert verdere investeringen in zonne-energie, terwijl het ook bijdraagt aan de grotere doelstellingen voor hernieuwbare energie en klimaatbescherming.

Oude situatie

Volledig salderen kon tot 2025 (nu ook na 2025!)

Initieel zou de salderingsregeling afgebouwd worden vanaf het jaar 2023. Het Kabinet heeft echter besloten om de afbouw met twee jaar uit te stellen. Dit betekent dat eigenaars van zonnepanelen tot en met 31 december 2024 volledig kunnen blijven salderen. Het verlengen van de salderingsregeling op zonnepanelen is er specifiek gekomen om de energietransitie in Nederland (extra) te stimuleren. De regeling zorgt er immers voor dat mensen die investeren in zonnepanelen over nog meer investeringszekerheid beschikken.

Hoe zat het voorheen met salderen na 2025?

Vanaf 1 januari 2025 vindt er een afbouw van de salderingsregeling plaats. Bijgevolg zakt het salderingspercentage per direct naar 64 procent. Dit percentage zal vervolgens verder worden afgebouwd tot het jaar 2031. Vanaf dat moment is het helemaal niet meer mogelijk om te salderen. U zal dan wel nog steeds een terugleververgoeding ontvangen voor de stroom welke terug wordt geleverd aan het stroomnet.

Hoeveel u in elk jaar mocht salderen leest u in de onderstaande tabel (niet meer van toepassing):

Jaar Percentage salderen
2023 100%
2024 100%
2025 64%
2026 64%
2027 55%
2028 46%
2029 37%
2030 28%
2031 0%

Waarom zijn zonnepanelen aantrekkelijk?

Met de afwijzing van het wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen, zijn zonnepanelen nog aantrekkelijker als investering. De gestage stijging van energietarieven door de jaren heen is het mogelijk om de kosten van een zonnepaneleninstallatie binnen 5 tot 10 jaar terug te verdienen, zelfs als salderen volledig zou worden stopgezet zou dit minder dan 10 jaar zijn. De elektriciteit die na deze terugverdientijd wordt opgewekt, kan worden beschouwd als gratis.

Investeer in zonnepanelen

Daarnaast blijft investeren in zonnepanelen vanuit het oogpunt van de energietransitie interessant. Het gebruik van zonne-energie draagt bij aan de vermindering van fossiele brandstoffen en vermindert de CO2-uitstoot, wat essentieel is voor een duurzamere toekomst. Bovendien verhoogt een zonnepaneleninstallatie de waarde van uw woning, waardoor het een aantrekkelijke investering blijft, zowel voor uw financiële toekomst als voor het milieu.

Externe bronnen:

Rijksoverheid