Rendement hybride zonnepanelen

Hybride zonnepanelen kopen zorgt er voor dat u kunt rekenen op een hoge efficiëntie wat betreft de productie van stroom. Tijdens de zomer worden de panelen gekoeld met de vloeistof afkomstig uit het collectorgedeelte. Traditionele zonnepanelen kunnen tijdens de zomermaanden vaak erg warm worden, soms tot wel 70 graden Celsius, wat een directe invloed heeft op het rendement. Gekoelde zonnepanelen, zoals hybride exemplaren, bieden aanzienlijk betere rendementen vanwege de lagere temperaturen.

Hybride zonnepanelen kosten

Bij hybride zonnepanelen kopen moet u rekening houden met een kostprijs van ongeveer 2 tot 4 euro per Wattpiek. Deze prijs is exclusief installatiekosten. Voor een gemiddeld gezin in Nederland met een energiebehoefte van ongeveer 4000 Wattpiek moet u rekenen op totale kosten tussen de 8.000 en 16.000 euro voor een compleet systeem.

Hybride zonnepanelen kopen

Hybride zonnepanelen kopen blijkt vooral aantrekkelijk te zijn wanneer u zoveel mogelijk energie per vierkante meter wilt opwekken, maar over beperkte dakoppervlakte beschikt. Bovendien is voldoende warmwaterbehoefte elke dag (ook in de zomermaanden) van belang, aangezien PVT-panelen worden gekoeld door warm water. De afkoeling is cruciaal voor het behalen van het beste elektrische rendement. Zorg ervoor dat u voldoende beschikbare ruimte heeft voor de plaatsing van een voorraadvat.

Voordelen hybride zonnepanelen

Hybride zonnepanelen bieden verschillende voordelen, zoals het produceren van zowel stroom als warmte, een 5 tot 10 procent hogere elektriciteitsopbrengst en een geschikte oplossing voor daken met beperkte oppervlakte. Als u op een duurzame manier zowel elektriciteit als warmte wilt opwekken en ruimtegebrek op uw dak heeft, kan een hybride systeem een goede keuze zijn. Echter, er zijn ook enkele nadelen waarmee rekening moet worden gehouden.

Nadelen hybride zonnepanelen

Een van de belangrijkste nadelen van hybride zonnepanelen kopen is de hoge kostprijs in vergelijking met reguliere zonnepanelen. De prijs is bijna twee keer zo hoog. Maar daar staat tegenover dat u een collector krijgt in ruil voor de hogere kosten. Een ander nadeel is het gecombineerde systeem van hybride zonnepanelen. Als er een probleem optreedt in het elektriciteitsgedeelte van de installatie, heeft dit ook invloed op het collectoronderdeel en vice versa. Dit kan de totale levensduur van een hybride zonnepaneelsysteem beïnvloeden.