Verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanvraag is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor Nederlandse gemeenten, afgekort de SVn. Zij regelt niet alleen de aanvraag, maar ook de uitbetaling evenals alle daarmee gepaard gaande administratie.

Wat is de Duurzaamheidslening?

Wil je graag een interessante lening voor de verduurzaming van een woning afsluiten? Dan is het afsluiten van de Duurzaamheidslening één van de mogelijkheden waarover je beschikt. Een dergelijke lening voor het verduurzamen van een woning kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin je woonachtig bent. De afhandeling van de aanvraag gebeurt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor Nederlandse gemeenten. Hou er wel rekening mee dat het aanbieden van deze lening geen absolute vereiste is voor een gemeente. Zij kan er dus ook gewoon voor kiezen om deze niet aan te bieden. Ook de voorwaarden van het krediet zijn afhankelijk van de gemeente in kwestie.

SVn Duurzaamheidslening zonnepanelen

Voorwaarden van de Duurzaamheidslening

Wanneer je de Duurzaamheidslening wenst aan te vragen dien je er rekening mee te houden dat de voorwaarden lichte verschillen kunnen vertonen afhankelijk van gemeente tot gemeente. Dit gezegd hebbende bestaan er uiteraard ook een reeks algemene voorwaarden die wel in alle gemeenten min of meer hetzelfde blijken te zijn. Wat dit betreft kan je denken aan (onder meer) de onderstaande:

  • Je dient over een toewijzingsbrief te beschikken van de gemeente;
  • De aanvraag moet eigenaar en bewoner zijn van de woning;
  • De inkomenseisen zijn vergelijkbaar met deze van een hypotheek;
  • Er is sprake van een annuïtair bedrag dat maandelijks moet worden afgelost;
  • Het is mogelijk om onbeperkt en boetevrij af te lossen;
  • Het minimumkredietbedrag bedraagt 2.500 euro en het maximumbedrag 25.000 euro;
  • Er worden geen afsluitkosten in rekening gebracht voor de lening;
  • Er is sprake van een bedenktijd na ondertekening van 14 dagen;
  • De persoon die de lening aanvraagt mag niet ouder zijn dan 75 jaar;

Controleer buiten de bovenstaande, standaard voorwaarden dus wel in de praktijk altijd even grondig of er ook sprake is van bijkomende voorwaarden of niet. Pas wanneer je met zekerheid aan alle vooropgestelde voorwaarden weet te voldoen kan je uiteindelijk overgaan tot deze lening aanvragen.

Hoe werkt de Duurzaamheidslening?

Ben je op zoek naar een lening voor de verduurzaming van je woning? Dan zal je tot de vaststelling komen dat het aanvragen van de Duurzaamheidslening op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting altijd een goed idee is. Hier dien je in eerste instantie de naam van je gemeente in te geven om vervolgens te controleren of jouw gemeente een dergelijke lening nu wel of niet aanbiedt.

Hou er zoals eerder op deze pagina reeds aangehaald wel rekening mee dat de SVn Duurzaamheidslening uitsluitend aangevraagd kan worden indien je in het bezit bent van een toewijzingsbrief van de gemeente. Heb je geen brief ontvangen, maar biedt jouw gemeente deze lening wel aan? Dan zal je eerst even met haar contact op dienen te nemen. Heb je dit gedaan? Dan zal je vervolgens de hieronder terug te vinden stappen dienen te gaan ondernemen.

  • Zoek jouw salarisgegevens op;
  • Vul het bedrag in dat je wenst te lenen;
  • Vul het aanvraagformulier volledig in;

Bij de aanvraag hoeven er nog geen documenten mee te worden gestuurd. Het SVn zal in eerste instantie jouw aanvraag beoordelen waarna je vervolgens een offerte zal ontvangen. Je dient er wel rekening mee te houden dat je hiervoor over een MijnSVn-account dient te beschikken. In deze omgeving kan je niet alleen de offerte terugvinden, daarnaast kan je hier ook alle documenten uploaden welke benodigd zijn. Is de lening akkoord? Dan zal SVn een bouwdepot openen met het leenbedrag. Het SVn zorgt voor een rechtstreekse uitbetaling aan de aannemer of installateur. De declaratieformulieren welke zijn vereist ontvang je met de post.

Kosten van de Duurzaamheidslening

Aan het aanvragen en afsluiten van de SVn Duurzaamheidslening zijn geen extra kosten verbonden. Er worden ook geen bijkomende kosten aangerekend voor bijvoorbeeld het advies dat wordt verstrekt of de taxatie welke moet gebeuren. Bovendien zijn er ook geen notariskosten waar aandacht aan moet worden besteed.

Hou er naast bovenstaande wel rekening mee dat het de gemeente is welke de rente gaat bepalen van de SVn duurzaamheidslening. Voor deze kosten geldt bovendien dat ze ook afhankelijk kunnen zijn van het geleende bedrag evenals van de looptijd van de financiering. Controleer dus altijd welke kosten er worden aangerekend door de gemeente waar jij in woonachtig bent.

Externe bronnen:

SVn