Wat is een terugleververgoeding?

De kans is groot dat er op verschillende tijdstippen meer stroom door uw zonnepaneleninstallatie wordt opgewekt dan er daadwerkelijk door u op dat ogenblik wordt verbruikt. Wanneer dat het geval is wordt het restant van de stroom teruggeleverd aan het stroomnet. Vervolgens zal de hoeveelheid aan stroom die terug werd geleverd worden verrekend met de stroom die door u wordt afgenomen. Deze manier van werken noemen we salderen. Hierbij geldt dezelfde prijs als voor de stroom. Voor deze regeling geldt dat ze nog (volledig) bestaat tot 2025. Wordt er door u op jaarbasis meer stroom teruggeleverd aan het net dan dat u zelf afneemt? In dat geval zal u voor het overschot dat wordt geproduceerd een beperktere vergoeding ontvangen. Voor deze vergoeding geldt dat ze de terugleververgoeding wordt genoemd. 

Wijziging in nieuwe energiewet

De terugleververgoeding vormt één van de punten die wellicht op de schop zullen gaan wanneer de nieuwe energiewet in het jaar 2025 zal worden ingevoerd. In de actuele conceptversie van de nieuwe energiewet staat immers te lezen dat energieleveranciers een terugleververgoeding dienen te geven van minstens 80 procent van de prijs waartegen kleinverbruikers stroom afnemen van het stroomnet. Dit bedrag is exclusief de energiebelasting en de btw. Let wel, dit betreft op moment van schrijven louter een voorstel of concept. Er bestaat dus nog geen zekerheid over.

Hoogste terugleververgoeding 2024

Wilt u graag het maximale kunnen halen uit de stroom die u teruglevert aan het stroomnet? In dat geval spreekt het voor zich dat u aanspraak zal willen maken op de hoogste terugleververgoeding van het moment. Wat dit betreft is het belangrijk om te weten dat de hoogte van deze vergoeding sterk afhankelijk kan zijn van de energieleverancier waar een beroep op wordt gedaan. Het onderstaande overzicht laat u gelukkig meteen kennismaken met de interessantste terugleververgoedingen.

Overzicht van terugleververgoedingen per energieleverancier

Energieleverancier Terugleververgoeding per kWh
Vattenvall €0,076 bij variabel
€0,045 bij vast
Eneco €0,09
Essent €0,055
Budget Energie €0,05 bij variabel
€0,06 bij vast
Greenchoice €0,08
Oxxio €0,09
Engie €0,08
Pure Energie €0,06
Powerpeer €0,05 bij variabel
€0,03 bij vast
Energiedirect.nl €0,05
Delta €0,09
Coolblue Energie €0,07
Vandebron €0,13
Gewoon Energie €0,07
UnitedConsumers €0,08
Mega €0,05
Frank Energie €0,09
Innova Energie €0,07
Stroom terug leveren zonnepanelen

Terugleververgoeding Vatenfall

Door energiebedrijf Vatenfall worden voor het jaar 2024 twee verschillende terugleververgoedingen gehanteerd. De reden hiervoor is terug te vinden in de verschillende soorten contracten waarvan sprake is. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen de onderstaande opties:

  • Een terugleververgoeding van 0,076 per kWh bij een variabel contract;
  • Een terugleververgoeding van 0,045 per kWh bij een 1 of 3 jaar vast contract;

Wil u aanspraak kunnen maken op de hoogste terugleververgoeding van 2023 bij Vatenfall? Dan dien je er dus voor te kiezen om een variabel contract af te sluiten.

Terugleververgoeding Eneco

Eneco hanteert voor het jaar 2024 een vaste terugleververgoeding van 0,09 euro per kWh.

Terugleververgoeding Essent

De terugleververgoeding van het jaar 2024 bij Essent bedraagt 0,055 euro per kWh.

Terugleververgoeding Budget Energie

De terugleververgoeding waar u aanspraak op kan maken bij Budget Energie is afhankelijk van het type contract waarover u beschikt. Voor het jaar 2024 gelden bij deze energieleverancier dan ook de onderstaande terugleververgoedingen:

  • 0,05 per kWh bij een variabel contract;
  • 0,06 per kWh bij een vast contract;

Wilt u kunnen rekenen op de hoogste terugleververgoeding? Dan betekent dat dus dat je zal moeten beschikken over een 1 jaar vast contract bij dit energiebedrijf.

Terugleververgoeding Greenchoice

Greenchoice hanteert voor het jaar 2024 een vaste terugleververgoeding van 0,08 euro per kWh.

Terugleververgoeding Oxxio

Energiebedrijf Oxxio hanteert voor het jaar 2024 een vastgestelde terugleververgoeding van 0,09 euro per kWh.

Stroom terug leveren

Stroom terug leveren gebeurt volledig automatisch. Wanneer uw installatie met zonnepanelen groene stroom opwekt welke niet meteen wordt verbruikt (en ook niet wordt opgeslagen op een thuisbatterij) zal deze direct terug worden geleverd aan het stroomnet. Aan het einde van het jaar zal het energiebedrijf waar u bij bent aangesloten twee zaken berekenen:

  1. Hoeveel kWh stroom er door u werd afgenomen van het stroomnet;
  2. Hoeveel kWh zonnestroom er terug werd geleverd aan het stroomnet;

Wanneer de bovenstaande zaken zijn bepaald zal er vervolgens een eenvoudige rekensom worden gemaakt. De teruggeleverde hoeveelheid stroom zal worden afgetrokken van de hoeveelheid aan stroom die werd afgenomen van het net. Dit principe heet salderen. U ontvangt als eigenaar van een zonnepaneleninstallatie uitsluitend een terugleververgoeding op het ogenblik dat u op jaarbasis netto meer zonne-energie teruglevert aan het stroomnet dan dat je ervan hebt afgenomen.