Is er een vergunning nodig voor zonnepanelen?

In de meeste gevallen is het niet nodig om een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen. Echter, als u van plan bent om zonnepanelen te installeren op een monument, een beschermd stads- of dorpspand, dan moet u wel een vergunning aanvragen. Andere situaties waarin het aanvragen van een vergunning belangrijk kan zijn, zijn onder andere:

 1. Als de zonnepanelen niet op een dak worden geplaatst.
 2. Als de omvormer niet binnen het gebouw kan worden geplaatst en niet is geïntegreerd in de zonnepanelen.

Op deze pagina worden verschillende situaties besproken waarin zonnepanelen worden geplaatst, en wordt aangegeven of het al dan niet nodig is om een vergunning aan te vragen.

Vergunning voor zonnepanelen op de grond

De meeste zonnepaneleninstallaties worden op daken van woningen geplaatst, maar het is ook mogelijk om zonnepanelen op de grond te installeren. In dit geval is meestal geen vergunning vereist, maar u moet wel voldoen aan twee belangrijke voorwaarden:

 1. De constructie mag niet hoger zijn dan vijf meter.
 2. U moet voldoen aan het bestemmingsplan en de daarin gestelde voorwaarden.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, is het niet nodig om een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen op de grond.

Zonnepanelen op de grond

Vergunning voor zonnepanelen op een plat dak

Als uw woning een plat dak heeft en u van plan bent om daar zonnepanelen te installeren, moeten de zonnepanelen ten minste hun eigen hoogte verwijderd blijven van de dakrand. Als dit niet het geval is, moet u een vergunning aanvragen voor de plaatsing van de zonnepanelen. Voor zonnepanelen op een schuin dak gelden de volgende aandachtspunten:

 1. De zonnepanelen moeten in of direct op het dakvlak worden geplaatst.
 2. De hellingsgraad van de zonnepanelen moet overeenkomen met die van het dak.
 3. De zonnepanelen mogen niet uitsteken en moeten zich binnen het dakvlak bevinden.

Als een of meer van deze voorwaarden niet worden nageleefd, is een vergunning vereist voor de plaatsing van de zonnepanelen.

Vergunning voor zonnepanelen op een schuur

Het installeren van zonnepanelen op het dak van een schuur is de laatste jaren steeds populairder geworden. In dit geval moet u ook overwegen of er een vergunning nodig is. Voor daken van schuren gelden vergelijkbare overwegingen:

 • Worden de panelen geplaatst op een plat of hellend dak?
 • Wat is de afstand van het zonnepaneel tot de dakrand bij hellende daken?
 • Wat is de afstand tussen de collector of het zonnepaneel en de dakranden?
 • Wordt er sloopafval of zelfs asbest gegenereerd bij de uit te voeren werkzaamheden?

In veel gevallen is er geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen op een schuur, maar het kan zijn dat dit niet past binnen het bestemmingsplan. Controleer altijd of dit al dan niet van toepassing is op uw specifieke situatie.