Waarom aanmelden bij energieleveren.nl?

Voor steeds meer particulieren en bedrijven geldt dat ze ervoor kiezen om zonnepanelen te laten plaatsen. De hoeveelheid aan duurzaam opgewekte energie die op die manier door het stroomnet stroomt, neemt daardoor in een snel tempo toe. Wanneer er sprake is van echt zonnige dagen, is de kans zeer groot dat niet alle duurzaam opgewekte energie van uw zonnepanelen zal worden verbruikt. Het overschot aan energie dat op die manier ontstaat, gaat niet zomaar verloren, maar wordt teruggeleverd aan het stroomnet.

Bovenstaande zorgt ervoor dat er net op erg zonnige dagen sprake kan zijn van een behoorlijke drukte op het stroomnet. Voor netbeheerders is het dan ontzettend waardevol om te weten waar er hoeveel zonnepanelen op de daken liggen. Op deze manier kan men ervoor zorgen dat het stroomnet niet alleen betrouwbaar, maar ook veilig blijft. De belangrijkste reden waarom eigenaars van zonnepanelen zich verplicht dienen aan te melden bij energieleveren.nl heeft dan ook te maken met het voorkomen van overbelasting van het stroomnet.

Verplichte aanmelding

Dat u, als eigenaar van een installatie met zonnepanelen, verplicht moet aanmelden bij energieleveren.nl zorgt ervoor dat er verschillende voordelen gerealiseerd kunnen worden. Het betreft hier meer bepaald de volgende:

Er kan beter rekening worden gehouden met de verdeling van de energiestromen; Het wordt mogelijk om efficiënter gebruik te gaan maken van het netwerk; Storingen die het gevolg zijn van overbelasting kunnen worden voorkomen; Het netwerk kan op een veiligere manier onderhouden worden; Door u aan te melden bij energieleveren.nl draagt u dus met andere woorden uw steentje bij aan een stabiele evenals veilige energie-infrastructuur. Een correcte verwerking van uw gegevens is overigens eveneens van belang omdat er enkel en alleen op die manier op toe kan worden gezien dat u de juiste vergoedingen ontvangt voor de stroom die u teruglevert.

zonnepanelen aanmelden verplicht

Eisen aan zonnepanelen

U aanmelden bij energieleveren.nl mag dan bij wet verplicht zijn, u dient er wel in eerste instantie voor te zorgen dat u over een installatie met zonnepanelen beschikt die aan de wettelijke eisen weet te voldoen. In eerste instantie is het bijvoorbeeld van belang dat de panelen weten te voldoen aan de wettelijke NEN 1010 norm. In deze norm staan onder de rubriek 712 ook aanvullende bepalingen voor zogenaamde fotovoltaïsche systemen.

Naast bovenstaande is het zo dat er ook bepaalde praktijkrichtlijnen in terug te vinden zijn voor niet alleen bouwkundige, maar ook installatietechnische richtlijnen. Met de invoering van de verplichte aanmelding bij energieleveren.nl in mei van het jaar 2020 werd er ook voor gekozen om een nieuwe verordening in het leven te roepen die luistert naar de naam ‘Requirements for Generators’. Deze nieuwe verordening is er niet alleen voor zonnepanelen, maar heeft ook betrekking tot windmolens evenals andere installaties die zorgen voor de opwekking van energie.

Bent u van plan om een zonnepaneleninstallatie te laten plaatsen op het dak van uw woning? Zorg er dan voor dat u de zonnepanelen altijd aankoopt en laat installeren door een ervaren installateur. Enkel en alleen op die manier kunt u er immers zeker van zijn dat uw zonnepaneleninstallatie voldoet aan de eisen die gelden, onder meer voor het aanmelden bij energieleveren.nl.

Externe bronnen:

Energieleveren.nl