Bovenstaande eigenschappen zorgen ervoor dat dunne film zonnepanelen over een buigzaam karakter beschikken. Deze zonnepanelen zijn dan ook niet alleen erg flexibel, maar bovendien ook nog eens zeer veelzijdig. Voor dit type zonnepanelen geldt dat er ook vaak naar wordt verwezen als zijnde amorfe zonnepanelen of thin film zonnepanelen. Bent u ook benieuwd om meer te weten te komen over de dunne film zonnepanelen prijs? Dan moet u zeker verder blijven lezen!

Dunne film zonnepanelen kosten per paneel

Als u de dunne film zonnepanelen prijs per paneel wenst te weten te komen is het belangrijk om altijd rekening te houden met het vermogen waarvan sprake is. Vaak wordt er door mensen voor geopteerd om gebruik te maken van zonnepanelen met een vermogen van 300 Wp. Wanneer dat ook geldt voor u kan u op moment van schrijven rekening houden met een gemiddelde aankoopprijs per dunne film zonnepaneel welke is gelegen tussen de 200 en 400 euro. Niet alleen de kosten voor de aankoop van het zonnepaneel, maar ook deze voor de installatie zijn hierin inbegrepen. Kiest u voor een beperkter of voor een hoger gelegen vermogen? Dan spreekt het voor zich dat dit altijd de prijs van het zonnepaneel zal beïnvloeden.

Dunne film zonnepanelen kosten per m2

Nu we weten hoeveel de gemiddelde aankoopprijs bij een dunne film zonnepaneel bedraagt (van 300 Wp) is het eveneens interessant om even verder te kijken naar de prijs waar per vierkante meter sprake van is. Wat dit betreft kan u er bij dunne film zonnepanelen op rekenen dat het gemiddelde prijskaartje is gelegen tussen de 117 à 235 euro per vierkante meter. Weet u de totale oppervlakte waar het dak van uw woning over beschikt? Dan kan u op basis daarvan dus precies gaan bepalen op welke (maximale) opbrengst u kan rekenen afkomstig uit uw installatie met dunne film zonnepanelen.

Dunne film zonnepanelen

Wat kosten dunne film zonnepanelen gemiddeld?

De totale prijs van een installatie bestaande uit dunne film zonnepanelen wordt gevormd door drie verschillende soorten kosten. Het gaat hierbij dan concreet om de volgende:

  1. De prijs van de zonnepanelen (de materiaalkost) op zich;
  2. De installatiekost waar rekening mee moet worden gehouden;
  3. De kilometervergoeding die de installateur in rekening brengt;

De zonnepanelen zelf zijn goed voor ongeveer 80 procent van het totale prijskaartje. De installatiekost neemt ongeveer 15 procent van de totale kosten in beslag terwijl de resterende 5 procent is voorbehouden voor de kilometervergoeding die is verschuldigd.

Inwonende(n) Gem. verbruik per jaar Totaal vermogen Aantal panelen Gem. prijs incl. montage Gem. besparing per jaar
1 2.200 kWh 2750 WP 10 €2.000 – €3.000 €750
2 3.500 kWh 4125 WP 15 €2.800 – €4.000 €1.200
3 4.000 kWh 5500 WP 20 €4.000 – €5.500 €1.600
4 4.500 kWh 6325 WP 23 €4.800 – €6.500 €1.900
5 5.500 kWh 7150 WP 26 €5.500 – €7.000 €2.200

Hoeveel de prijs van uw installatie precies zal bedragen is uiteraard afhankelijk van het aantal zonnepanelen waar u behoeften aan hebt. Is er sprake van een installatie bestaande uit zes zonnepanelen? Dan kan u rekening houden met een gemiddelde prijs gelegen tussen de 1.200 en 2.400 euro inclusief installatie. Voor een installatie bestaande uit tien zonnepanelen kan worden gerekend op een kostenplaatje gelegen tussen de 2.000 en 4.000 euro.

Rendement dunne film zonnepanelen

Een belangrijk voordeel waar op kan worden gerekend bij dunne film zonnepanelen heeft betrekking tot het feit dat ze er bekend om staan minder temperatuurgevoelig te zijn. In het bijzonder op zonnige dagen kan er worden vastgesteld dat dunne film zonnepanelen hoger gelegen rendementen kunnen behalen. Het gemiddelde rendement ligt dan tussen de 2 en 7 procent hoger ten opzichte van de traditionele poly- of monokristallijne zonnepanelen.

Al vele jaren doet op de markt het verhaal de ronde dat dunne film zonnepanelen vooral met indirect zonlicht beter zouden presteren. Dit is dus echter een compleet foute aanname. Verschillende onderzoeken welke door de jaren heen zijn uitgevoerd hebben dan ook aan het licht gebracht dat er nauwelijks verschillen bestaan in opbrengst op bewolkte dagen tussen de dunne film zonnepanelen enerzijds en de polykristallijne zonnepanelen anderzijds.

Wordt door potentiële investeerders in zonnepanelen vaak de vraag gesteld of er nu sprake is van een hoger rendement bij dunne film zonnepanelen of niet. Dat hangt er een beetje vanaf wat het exacte uitgangspunt is. Wilt u graag een maximaal rendement uit uw dakoppervlakte kunnen halen? Dan is het antwoord helaas een nee. Voor dunne film zonnepanelen geldt dat ze per vierkante meter dakoppervlakte ongeveer 20 procent minder rendement weten te realiseren. Wilt u echter kunnen rekenen op een zo optimaal mogelijk rendement uit de gekochte capaciteit? Dan is het antwoord op deze vraag een ja.