De dubbele glaslaag zorgt ervoor dat er kan worden gerekend op een totale levensduur die zomaar kan oplopen tot meer dan 40 jaar. Daarnaast is er ook sprake van een gegarandeerde vermogensgarantie van 87 procent na een periode van 30 jaar evenals een hogere opbrengst. Dit zorgt ervoor dat de hoger gelegen glas-glas zonnepanelen kosten eenvoudig terug kan worden verdiend. Kom alles te weten over de prijs van deze zonnepanelen hier op deze pagina.

Glas-glas zonnepanelen kosten per paneel

De gemiddelde prijs van een glas-glas zonnepaneel ligt tussen de 350 en 700 euro inclusief installatie. Hierbij wordt rekening gehouden met een vermogen van 300 Wp. In vergelijking met glas-folie zonnepanelen geldt voor glas-glas exemplaren dat ze een stukje duurder zijn. Gemiddeld is de glas-glas zonnepanelen prijs bij exemplaren met een aluminium frame 20 procent hoger gelegen. Is er sprake van frameloze zonnepanelen? Dan gaat het om een prijs welke gemiddeld 30 à 50 procent hoger is gelegen.

Deze meerprijs kan veel mensen op het eerste gezicht misschien een beetje afschrikken, maar dat is nergens voor nodig. Tegenover deze hogere aankoopprijs staan immers niet alleen een hogere opbrengst, maar ook een beter rendement. De terugverdientijd waar op kan worden gerekend bij dit type zonnepanelen is dus nog steeds gewoon als uitstekend te bestempelen.

Glas-glas zonnepanelen kosten per m2

Zoals hierboven al aangehaald kan er op worden gerekend dat de gemiddelde aankoopprijs van een 300 Wp glas-glas zonnepaneel is gelegen tussen de 350 en 700 euro. Op basis hiervan kunnen we stellen dat de gemiddelde prijs per vierkante meter bij deze zonnepanelen is gelegen tussen de 205 en 411 euro. Aan de hand van de totale dakoppervlakte welke beschikbaar is kan er dan vervolgens eenvoudig worden bepaald hoeveel de maximale opbrengst van een glas-glas zonnepanelen installatie kan bedragen.

Wat kosten glas-glas zonnepanelen gemiddeld?

Wanneer u op zoek bent naar informatie over de glas-glas zonnepanelen prijs is de kans zeer groot dat duidelijk zal worden dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen twee verschillende soorten prijzen. Het onderscheid dat moet worden gemaakt is deze tussen:

  1. Glas-glas zonnepanelen voorzien van een frame;
  2. Glas-glas zonnepanelen die niet zijn voorzien van een frame;

Gemiddeld kan u er op rekenen dat de prijs bij een glas-glas zonnepaneel van 300 Wp is gelegen op maximaal 700 euro per paneel. Voor een exemplaar zonder frame geldt dat de gemiddelde aankoopprijs bij een gelijkaardig vermogen is gelegen op maximaal 900 euro.

Inwonende(n) Gem. verbruik per jaar Totaal vermogen Aantal panelen (275 WP) Gem. prijs incl. montage Gem. besparing per jaar
1 2.200 kWh 2750 WP 10 €3.500 – €4.500 €1.100
2 3.500 kWh 4125 WP 15 €5.000 – €6.000 €1.700
3 4.000 kWh 5500 WP 20 €6.500 – €7.500 €2.300
4 4.500 kWh 6325 WP 23 €7.500 – €8.500 €2.600
5 5.500 kWh 7150 WP 26 €8.500 – €9.500 €2.900

Opteert u met andere woorden voor het kopen van een glas-glas zonnepaneel zonder frame? Dan zorgt dat er voor dat u rekening dient te houden met een gemiddelde meerprijs welke is gelegen tussen de 30 en 50 procent.

Rendement glas-glas zonnepanelen

De keuze voor glas-glas zonnepanelen zorgt ervoor dat er kan worden gerekend op twee (extra) belangrijke voordelen. In eerste instantie is er de lange(re) levensduur waar deze zonnepanelen bekend om staan. Daarnaast is er echter ook nog het beperkte vermogensverlies. De combinatie van deze twee voordelen zorgt er voor dat er kan worden gerekend op een meeropbrengst ten belope van 5 à 25 procent. Hoeveel die extra opbrengst precies bedraagt zal voor een groot deel worden bepaald door de kwaliteit waar de panelen over beschikken.

Voor glas-glas zonnepanelen geldt dat u er rekening mee kan houden dat u na een periode van 30 jaar nog kan genieten van een opbrengst van zeker 87 procent. Bij reguliere zonnepanelen is het zo dat er sprake is van een gemiddelde levensduur van 25 jaar waarbij het rendement ook ‘slechts’ 80 procent bedraagt. Dit betekent dat glas-glas zonnepanelen gemiddeld meer dan 25 procent extra rendement weten te realiseren.

Na een periode van 25 jaar kan er een verschil opgemerkt worden op vlak van vermogen van een kleine 10 procent tussen glas-folie zonnepanelen enerzijds en glas-glas zonnepanelen anderzijds. Voor mensen die graag willen kunnen rekenen op een hoger gelegen rendement dan bij traditionele zonnepanelen het geval is vormen glas-glas zonnepanelen dus met zekerheid een mogelijks interessant alternatief om te overwegen.