Richting zonnepanelen op plat dak

Net zoals ook bij een schuin dak het geval is zal u ook bij zonnepanelen op een plat dak plaatsen aandacht moeten besteden aan de oriëntatie. Net zoals bij een schuin dak het geval is geldt ook voor platte daken dat een positie op het zuiden als ideaal kan worden bestempeld. Op deze manier zorgt u er namelijk voor dat uw zonnepanelen altijd op voldoende zonlicht kunnen rekenen. Zorgen bijvoorbeeld omgevingsfactoren er alsnog voor dat u, uw zonnepanelen niet op het zuiden kan richten? Bij bijvoorbeeld een zuidoostelijke of zuidwestelijke oriëntatie is er sprake van een verlies aan rendement van 5 procent. Bij een westelijke of oostelijke oriëntatie loopt dat verlies aan rendement op tot maar liefst 20 procent. Hier zal u dus zeker aandacht aan willen besteden.

Hellingshoek zonnepanelen op plat dak

Wanneer er sprake is van zonnepanelen op plat dak montage zal u er bij voorkeur voor willen kiezen om de panelen schuin te laten plaatsen. De meest optimale hellingshoek bedraagt ook bij platte daken 35 graden. Bij schuine daken is het zo dat de natuurlijke helling waarvan sprake is zich daar perfect voor leent. Bij de montage van zonnepanelen op een plat dak wordt er gebruik gemaakt van een speciaal montage frame om de meest optimale hellingshoek te kunnen realiseren.

Zonnepanelen op plat dak

Liggend of staand?

Kiest u het best voor zonnepanelen plat leggen of staand plaatsen wanneer ze op een plat dak geïnstalleerd moeten worden? Ook dit is een relevante vraag die vaak wordt gesteld. Op vlak van rendement is er geen verschil tussen beide opties. Wel is het zo dat u rekening dient te houden met andere zaken bij het maken van deze beslissing. Denk hierbij concreet aan:

  1. Hoeveel ruimte er beschikbaar is op het dak van uw woning;
  2. Hoe zichtbaar de zonnepanelen mogen zijn op het dak;
  3. Hoeveel (extra) ballast het dak kan dragen;

Hou er rekening mee dat staande zonnepanelen niet alleen meer plaats in beslag nemen op het dak van uw woning, bovendien zijn ze ook beter zichtbaar en vereisen ze meer ballast.

Ruimte tussen de zonnepanelen

Hou er bij zonnepanelen op een plat dak plaatsen rekening mee dat ze voldoende van elkaar af moeten liggen. Is dat niet het geval? Dan zou een zonnepaneel het zonlicht van een ander exemplaar kunnen blokkeren. Er bestaat eigenlijk niet zoiets als een vastgestelde afstand of regel die moet worden aangehouden tussen zonnepanelen. Dit is dan ook altijd afhankelijk van de hellingshoek waarvan sprake is.

Hoeveel zonnepanelen op een plat dak?

Voordat u over gaat tot het kopen van een bepaalde installatie met zonnepanelen spreekt het voor zich dat je moet weten hoeveel zonnepanelen er in totaal op het plat dak van uw woning kunnen worden geplaatst. Er bestaat hier een vrij eenvoudige formule voor. Om deze formule uit te kunnen voeren moet u twee dingen weten. Het gaat hierbij dan meer bepaald om:

  1. De totale oppervlakte waar uw dak over beschikt;
  2. De gemiddelde oppervlakte van zonnepaneel;
Hoeveel zonnepanelen op plat dak

Hou er wel rekening mee dat er verschillende zaken een invloed kunnen hebben op de exacte hoeveelheid zonnepanelen die u kan plaatsen op uw plat dak. Denk hierbij niet alleen aan de afstand die wordt gehanteerd tussen de zonnepanelen, maar ook aan bijvoorbeeld de maximale ballast.

Aantal zonnepanelen op plat dak berekenen

Zoals hierboven al aangehaald is het zo dat u voor het berekenen van het aantal zonnepanelen op een plat dak behoeften hebt aan twee gegevens. Het gaat hierbij niet alleen om de totale dakoppervlakte, maar wat bovendien ook te denken van de gemiddelde oppervlakte waar een zonnepaneel over beschikt. Door de totale oppervlakte van het dak te delen door de oppervlakte waar een zonnepaneel over beschikt ontdekt u hoeveel zonnepanelen er op het dak van uw woning voorzien kunnen worden. Is er bijvoorbeeld sprake van een dakoppervlakte van 40,28 vierkante meter? Dan kan je deze delen door de gemiddelde oppervlakte van een zonnepaneel (1,65 vierkante meter) waardoor u uitkomt op 40,28 : 1,65 = 24,41. Dit betekent dat er op dit plat dak in totaal 24 zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Zonnepanelen op garagedak

Voor het merendeel van de mensen geldt dat ze hun zonnepanelen laten plaatsen op het dak van hun woning. Het komt ook steeds vaker voor dat de keuze wordt gemaakt om deze zonnepanelen te voorzien op het dak van bijvoorbeeld een garage. Zonnepanelen op een garagedak plaatsen kan een goed idee zijn wanneer:

  • U geen plaats (meer) heeft op het dak van uw woning voor zonnepanelen;
  • U niet wil dat de uitstraling van uw woning wordt ontsierd door zonnepanelen;
  • U slechts een gedeelte van het stroomverbruik wenst in te dekken met zonnepanelen;

Voor zonnepanelen op een garagedak geldt dat ze een zeer mooie aanvulling kunnen vormen op de panelen die op het dak van een woning worden geplaatst. Heeft u er bijvoorbeeld voor gekozen om een elektrische auto te kopen? Dan kan u het extra stroomverbruik dat wordt veroorzaakt door het opladen van de elektrische auto op deze manier worden opgevangen.

Voldoende ballast

Laatu zonnepanelen op een plat dak plaatsen? Dan dient u er ook rekening mee te houden dat er daarbij extra ballast moet worden voorzien. Deze ballast is vereist omdat de aanwezige zonnepanelen kunnen verschuiven door de wind. Om een dergelijke situatie te kunnen voorkomen wordt het aangeraden om per vierkante meter zo’n 80 tot 100 kilogram aan ballast te voorzien. Ondanks het feit dat dit een absolute vereiste is moet het gezegd dat deze extra ballast zorgt voor een aanzienlijke extra belasting op het plat dak waarvan sprake is. Omwille van deze reden wordt het aangeraden om een stabiliteitsstudie uit te laten voeren. Zo worden vervelende verrassingen voorkomen.

Maakt de stabiliteitsstudie duidelijk dat het dak niet geschikt is om de bijkomende ballast te kunnen dragen die de aanwezige zonnepanelen met zich meebrengen? In dat geval zou u kunnen overwegen om de steunen van het dak te laten verankeren. Eventueel is het ook mogelijk om te kiezen voor kunststofconsoles.