Dakoriëntatie

Het hoogste rendement weet u met zonnepanelen te behalen wanneer er sprake is van een zuidelijk georiënteerd dak. Is er sprake van een noordelijke oriëntatie? In dat geval zal u geconfronteerd worden met het laagste rendement. Hou er rekening mee dat ook de hellingsgraad waarvan sprake is een relevante invloed kan hebben. In het meest optimale geval is er sprake van een zuidelijk georiënteerd dak gecombineerd met een helling van tussen de 30 en 40 graden.

Hellingshoek van het dak

Wilt u kunnen rekenen op het best mogelijke rendement met de zonnepanelen op je schuin dak? Hou er in dat geval rekening mee dat een hellingshoek van tussen de 30 en 40 graden zoals hierboven aangehaald zorgt voor de hoogst mogelijke opbrengst. De absolute koploper? Dat is een hoek van 36 graden. Wanneer de hellingshoek groter uitvalt dan 60 à 65 graden kan dat als problematisch worden bestempeld. Is er sprake van een hellingshoek van minder dan 30 graden? In dat geval kan de installateur de draagconstructie aanpassen zodat de panelen alsnog onder een geschikte hoek kunnen komen te liggen.

Zonnepanelen op schuin dak

Ruimte tussen de zonnepanelen

Er bestaat geen vaste regel die aangeeft hoeveel ruimte er tussen de verschillende zonnepanelen moet zitten welke op een schuin dak worden geplaatst. Vaak is het echter zo dat er wordt aangegeven dat dit tussen de 20 en 30 centimeter moet zijn. Hou hierbij ook rekening met de zogenaamde no-go-zone die geldt voor daken met zonnepanelen. Het betreft hier grofweg een afstand van 20 à 30 centimeter tussen de zonnepanelen en de dakrand, dakgoot en de nok van het dak.

Hoeveel zonnepanelen op een schuin dak?

Hoeveel zonnepanelen op een schuin dak geplaatst kunnen worden wordt beïnvloed door verschillende factoren. In de basis dient u rekening te houden met deze twee zaken:

  1. De grootte waar het dak van de woning over beschikt;
  2. De (gemiddelde) grootte van de zonnepanelen waar u gebruik van maakt;

Naast bovenstaande is het ook zeer belangrijk om stil te blijven staan bij het gewicht van de zonnepaneleninstallatie. Dat een schuin dak op vlak van beschikbare oppervlakte in staat is om bijvoorbeeld 24 zonnepanelen te dragen betekent daarom nog niet dat ze ook het gewicht van een dergelijke installatie kan dragen. Als u hier echt zekerheid over wenst te krijgen is het altijd een goed idee om een stabiliteitsstudie uit te laten voeren.

Aantal zonnepanelen op schuin dak berekenen

Wilt u graag kunnen berekenen hoeveel zonnepanelen op een schuin dak van een woning geplaatst kunnen worden? In dat geval kan u daarvoor de formule oppervlakte dak / oppervlakte zonnepaneel hanteren. Laten we even uitgaan van een dakoppervlakte van 40,28 vierkante meter. Van het gemiddelde formaat van een zonnepaneel is bekend dat deze ongeveer 1,65 vierkante meter bedraagt. Dit betekent dat 40,28 : 1,65 = 24,41 er aldus 24 zonnepanelen op het schuin dak geplaatst zouden kunnen worden. Het spreekt voor zich dat er ook bij de montage van zonnepanelen op een schuin dak altijd rekening dient te worden gehouden met het gewicht van de installatie. Laat dan ook altijd controleren of uw dak dit gewicht kan dragen of niet.

Zonnepanelen op een schuin dak bevestigen

Voor de montage van zonnepanelen op een schuin dak dient speciaal bevestigingsmateriaal te worden aangekocht. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om zogenaamde dakhaken die worden geplaatst. Op deze dakbevestiging worden vervolgens aluminium rails vastgemaakt. Daarna worden de zonnepanelen met behulp van speciale klemmen op de rails geklemd. Hou er rekening mee dat de exacte materialen waar gebruik van dient te worden gemaakt voor de bevestiging sterk afhankelijk kunnen zijn van het type dakmateriaal waar gebruik van wordt gemaakt.

  • Bij bitumen wordt gebruik gemaakt van een console;
  • Bij golfplaten is het gebruik van een stokschroef vereist;
  • Bij dakpannen wordt er onderscheid gemaakt tussen geschroefde en gehaakte exemplaren;

Hou er rekening mee dat dakhaken verkrijgbaar zijn in verschillende soorten materialen. We maken op dit vlak een onderscheid tussen AI en RVS exemplaren.